ഗലീലിയോ ഗലീലി ക്വിസ്

ലൂക്കയുടെ ഗലീലിയോ ക്വിസിലേക്ക് സ്വാഗതം


ലൂക്ക ക്വിസ് അപ്ഡേറ്റുകൾ സ്ഥിരമായി ലഭിക്കാൻ ലൂക്ക വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗമാകാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

 

നിങ്ങളുടെ സ്കോറും ഉത്തരങ്ങളും അറിയാൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക

 പേര്

1 thought on “ഗലീലിയോ ഗലീലി ക്വിസ്

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.