ലൂക്ക വിഭവങ്ങൾ

ബുദ്ധിക്കിത്തിരി വ്യായാമം

കണ്ണിനെ വിശ്വസിക്കാമോ ?

Optical illusions നമ്മുടെ തലച്ചോറിനെ കബളിപ്പിക്കുന്ന ചില കാഴ്ചകളാണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇല്ലൂഷൻസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. ഇവയിൽ പ്രസിദ്ധമായ ചിലതിനെ ഇവിടെ പരിചയപ്പെടാം....

QUIZ LUCA

മത്സര ഫലങ്ങൾ

ചന്ദ്രോത്സവം

പങ്കെടുക്കാം

അസ്ട്രോണമി പഠിക്കാം

LUCA ASTRONOMY BASIC COURSE കോഴ്സ് വെബ്സൈറ്റ് മാനത്ത് നോക്കുമ്പോൾ – ആമുഖം വാന നിരീക്ഷണവും കാലഗണനയും ജ്യോതിശാസ്ത്രത്തിന്റെ വളര്‍ച്ചയും വികാസവും സൗരയൂഥം നെബുലകൾ, ഗാലക്സികൾ പ്രപഞ്ച ചിത്രം ന്യൂട്ടൻ വരെ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ജനനവും...