ചാന്ദ്രദിന ക്വിസ്

 

**ലൂക്ക - ചാന്ദ്രദിന ക്വിസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം**

കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് ലൂക്ക സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ചാന്ദ്രദിനക്വിസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം.

  • 14 ചോദ്യങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവുക.
  • ബഹിരാകാശം , ചാന്ദ്രയാത്രകള്‍, ജ്യോതിശാസ്ത്ര ചരിത്രം, സൗരയൂഥം, നക്ഷത്രപരിണാമം, ടെലസ്കോപ്പുകള്‍, ഗ്രഹണം, എന്നീ വിഷയങ്ങളിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

 സ്കോറും ഉത്തരങ്ങളും കാണാംപേര്